Läkkitorin kahvilan toiminta siirtyy Tarvaspäähän ja WeeGeelle.

Läkkitorin kahvilan toiminta siirtyy Tarvaspäähän ja WeeGeelle.

IHANAT JA RAKKAAT LÄK­KI­TORIN CAFE ZOCERIAN ASIAKKAAT

Kes­ki­tämme Cafe Zocerian toi­minnan Cafe Zoceria Tar­vaspään ja WeeGeen kah­vi­loi­himme.

Cafe Zocerian toi­minta päättyy Läk­ki­to­rilla 12.2.2022 ja pal­ve­lemme jat­kossa Tar­vas­päässä ja WeeGeellä.

Uusi yrittäjä aloittaa Läk­ki­torin kah­vilan tiloissa toi­minnan lähiaikoina.

Kii­tämme kaikkia asiak­kai­tamme  yhtei­sistä vuo­sista ja toi­vo­tamme teidät sydä­mel­li­sesti ter­ve­tul­leeksi kah­vit­te­lemaan jat­kos­sakin!

Soita 000 000 0000