Tarvaspää Cafe Zoceria
yksityistilaisuudet ja juhlat

Upeat ja tunnelmalliset puitteet Akseli Gallen-Kallelan museon pihapiirissä

Akseli Gallen-Kal­lelan museon piha­pii­rissä sijaitseva Tarvaspää Cafe Zoceria tarjoaa upeat ja tun­nel­mal­liset puitteet kokouksiin, juhliin, merk­ki­päiviin, muistotilaisuuksiin.

Kah­vi­lamme on avoinna kesä­kau­della kai­kille asiak­kaille joka päivä klo 11-18 ja tal­vi­kau­della: noin syyskuu - tou­kokuun puo­li­väliin asti ti - la klo 11 - 16 ja su 11 - 17 (ma suljettu).

Jär­jes­tämme yksi­tyis­ti­lai­suuksia vain arki­päi­visin ja min 30 hlön aikuisen ryh­mille. Vii­kon­lop­puisin ja pyhä­päivinä kah­vilan tilat ovat varattuja kahvilatoiminnalle.

Juhlava Meri­sa­limme voidaan varata yksi­tyis­ti­lai­suuteen päi­vällä ja silloin tilaan mahtuu 55 hlöä (max 60 hlöä) buffet pöydän kanssa.
Kah­vilan sul­ke­mi­sajan jälkeen koko kahvila (kahvila-sali + Merisali) on varat­ta­vissa yksi­tyis­ti­lai­suuteen klo 22 asti ja silloin vie­raita mahtuu noin 70 -80 hlöä. Tilai­suuden hinta koostuu tila­vuo­krasta, valitun menun ja muiden tilat­tujen tar­joi­lujen yhteis­hin­nasta sekä hen­ki­lö­kunta 50 €/​h/​työntekijä. Menut toteu­tetaan buffet-pöy­dästä tarjoiltuna.

Kah­vi­lassa on catering ja annis­ke­luoi­keudet. Baari on avoinna myös vie­raiden omille ostok­sille koko tilai­suuden ajan.

Olet­tehan yhtey­dessä, mikäli haluatte tehdä varauksen tai teille tulee kysyt­tävää mieleen.

Yksityistilaisuuksien hinta

Tilai­suuden hinta koostuu tila­vuo­krasta, valitun menun ja muiden tilat­tujen tar­joi­lujen yhteis­hin­nasta sekä hen­ki­lö­kunta 50 €/​h/​työntekijä. Menut toteu­tetaan buffet-pöy­dästä tarjoiltuna.

Meri­salin tila­vuokra on 130 €/​h. Lisäksi veloi­tamme yhden jär­jes­te­ly­tunnin ennen tilai­suutta 100 €/​h. 

Tila­vuokra sisältää kat­tauksen, astiat, tar­joilun buffet pöy­dästä, kan­gas­liinat, kan­gas­ser­vetit ja siivouksen.

Juhlamenut

 

Maryn keit­tomenu 35 €/​hlö
Wanhan ajan liha-, lohi- TAI kaa­li­pii­rakkaa L
Ker­maista lohi­keittoa L, G 

 Talon leipävalikoima ja levite L
Kahvia/​tai teetä
Täytekakkua L

 

Maryn salaat­ti­buffet  35 €/​hlö

Wanhan ajan liha-, lohi- tai kaa­li­pii­rakkaa L
Salaatti buf­fetti (kana, lohi tai feta) L, G 

Talon leipävalikoima ja levite L
Kahvia/​teetä
Täytekakkua L

 

Ter­ve­tu­liais­maljat 7 €/​hlö

kuo­huvaa alko­ho­lilla tai ilman 

 

 

Täytekakku vaih­toehdot
(Menun  hinta sisältää yhtä laatua kakkua).
Kak­ku­vaih­toehdot
perin­teiset täytekakut:
man­sik­ka­kerma, - vadel­ma­kerma-, mus­tik­ka­kerma- tai suklaa­kakku juus­to­kakut:
mango-passion, kunin­gatar tai raparperi-man­sikka
tai vegaa­ninen suklaat­ryf­fe­li­kakku G, L

Lisä­kakun hinta:

10 hlön kakku 180 €

20 hlön kakku 160 €

30 hlön kakku 240 €

40 hlön kakku 290 €

Juomien hintoja
Kuo­huvaa alko­ho­lilla tai ilman 7 €/ 12 cl
Cava Cas­tellblanc Brut tai alko­ho­li­tonta kuo­huvaa tai Pom­macia.
Vieraat voivat valita paikan päällä mitä ottavat. 
Tar­joamme yksi­tyis­ti­lai­suuk­sissa Talon puna- tai val­ko­viiniä 35 € /​pullo (norm 43 €/​pullo). Las­ku­tamme vii­neistä menekin mukaan.

Lisätilauksesta:
Talon pik­ku­leipä vali­koima 3,5 €/​hlö
Kark­ki­puffet 3,5 €/​hlö
Fazerin sinistä, vaah­to­karkit, irto­kark­ki­se­koitus
Kar­ja­lan­pii­rakka muna­voilla 4,5 €/​hlö
Talon valko- tai puna­viini 7,5 €/12 cl tai 35 €/​pullo

Limonadi/​Vichy/​Tuoremehu 3,5 €/​pullo/​annos

Baa­rista löytyy laaja vali­koima juomia ja baari on avoinna vie­raille koko tilai­suuden ajan.

3D-esittely

Alla ole­vasta osoit­teesta pääsee Tarvaspään kah­vilan 3D-esit­telyyn.
Tilaa voi tar­kas­tella tilaa eri kul­mista, kun klik­kailee kuvaa.

Erityisruokavaliot ja lopullinen henkilömäärä

Lopul­linen henkilömäärä ja tieto eri­tyis­ruo­ka­va­lioista tulee toi­mittaa kir­jal­li­sesti viimeistään 7 arkipäivää ennen tilaisuutta.

Varausehdot
Lisätunnit etukäteen ilmoit­ta­matta 200 € /​h.
Varauksen vah­vis­ta­misen yhtey­dessä mak­setaan 400 €:n varaus­maksu, joka hyvitetään koko­nai­suu­dessaan laskun lop­pusum­masta. Mikäli tilaus peruuntuu asiakkaan toi­mesta, varaus­maksua ei palauteta. Lisäksi veloi­tetaan peruu­tus­kuluja seu­raa­vasti (varaus­maksu vähennetään sum­masta):
- peruutus 13 – 7 vrk ennen tilai­suutta 20 %
- peruutus 6 – 3 vrk ennen tilai­suutta 40 %
- peruutus 2 - 0 vrk ennen tilai­suutta tai peruut­ta­matta jättäminen 100 %
Las­ku­tuslisä 5 €. Hinnat sisältäen alv 14 / 24 %.

Peruutus ehdot jos tilaisuus jou­dutaan perumaan viran­omaisten antamien rajoi­tusten vuoksi.
Jos tilaisuus jou­dutaan perumaan viran­omaisten antamien rajoi­tusten vuoksi esim koro­na­ra­joi­tusten vuoksi, ei peruu­tuk­sesta tule asiak­kaalle kus­tan­nuksia.
Jos tilaisuus perutaan asiakkaan toi­mesta (ilman, että olisi viran­omais­ra­joi­tuksia) nou­da­tamme hin­nas­tomme mukaisia peruutusehtoja.

Jätä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous juhla- tai kokous­pa­ke­tista Akseli Gallen-Kal­lelan museon piha­pii­rissä sijait­se­vassa Tar­vaspää Cafe Zoce­riassa! Tällä lomak­keella voit pyytää tar­jouksen tai olla meihin yhtey­dessä. Halu­tessasi voit täyttää myös yksi­tyis­koh­tai­semman tar­jous­pyyn­tö­lo­makkeen alla näky­västä painikkeesta.

Cafe Zocerian hen­ki­lö­kunta vastaa mie­lellään kaikkiin mieltäsi askar­rut­taviin kysymyksiin.

Täytä tiedot ja jätä tarjouspyyntö!

Henkilökohtaiset tiedot
Yrityksen tiedot
Tilaisuuden ajankohta
Muut tiedot

Tar­vaspää Cafe Zoceria
info.​tarvaspaa@​gmail.​com

Soita 000 000 0000