UUTTA WEEGEELLÄ!

UUTTA WEEGEELLÄ!

Cafe Zoceria Wee­geellä on vii­kottain vaihtuva päivän spe­si­aalit menu alkaen 11.1.2022->

Vaih­tuvat herkut löy­tyvät MENU -väli­leh­deltä. Uusi lista jul­kaistaan aina maanantaisin.

Soita 000 000 0000