Cafe Zocerian ajankohtaisia asioita ja tapahtumia 

Pääsiäisen aukioloajat 

Tar­vaspää Cafe Zoceria on avoinna pää­siäisenä joka päivä: To 14.4. klo 11- 16 Pe 15.4. klo 11- 17 La 16.4. klo 11- 16 Su 17.4. klo 11- 17 ja Ma 18.4. klo 11- 17 Cafe Zoceria WeeGeen aukio­loajat pää­siäisenä: To 14.4. klo 11- 16 Pe 15.4. klo sul­jettu La 16.4. klo 11- 17

Lue lisää > 

Läkkitorin kahvilan toiminta siirtyy Tarvaspäähän ja WeeGeelle. 

IHANAT JA RAKKAAT LÄK­KI­TORIN CAFE ZOCERIAN ASIAKKAAT Kes­ki­tämme Cafe Zocerian toi­minnan Cafe Zoceria Tar­vaspään ja WeeGeen kah­vi­loi­himme. Cafe Zocerian toi­minta päättyy Läk­ki­to­rilla 12.2.2022 ja pal­ve­lemme jat­kossa Tar­vas­päässä ja Wee­Geellä. Uusi yrittäjä aloittaa Läk­ki­torin kah­vilan tiloissa toi­minnan lähiai­koina. Kii­tämme kaikkia asiak­kai­tamme  yhtei­sistä vuo­sista ja toi­vo­tamme teidät

Lue lisää >