Tarvaspää Cafe Zoceria
kokouspaketit

Upeat puitteet inspiroivaan kokouspäivään

Tarvaspää Cafe Zoceria tarjoaa upeat puitteet ins­pi­roivaan kokouspäivään. His­to­rial­linen ja kodikas museomiljöö.

Jär­jes­tämme kokous­pa­ketteja arki­päi­visin min 10 hlön ryh­mille.
Kokous­pa­ketit 10 – 40 hengelle. 

Koko päivän kokouspaketti (ma-pe)
60 € / hlö

 • Tila­vuokra 8 tuntia
 • Video­tykki, val­ko­kangas, fläppitaulu
 • Mak­suton Wi-Fi
 • Aamupala: Sämpylöitä, levi­tettä, salaa­tin­lehtiä, paprikaa, tomaattia, kurkkua, juustoa, kinkkua, tuo­re­mehua, kahvia/​teetä. 
 • Tarvaspään kokous­lounas
  ker­mainen lohi­keitto (tai päivän kas­vis­keitto) ja viher­sa­laattia tai ruo­kaisa salaat­ti­buffet: feta-, kana- ja vegaa­nista salaattia
 • Iltapäivä kahvi, tee ja makea kahvileipä
 • Jäävettä tar­jolla koko päivän ajan
 • Mini­mi­ve­loitus 10 hlöä.

Puolen päivän kokouspaketti (ma-pe)
45 € /​hlö

 • Tila­vuokra 4 tuntia
 • Video­tykki, val­ko­kangas, fläppitaulu
 • Mak­suton Wi-Fi
 • Aamupala tai iltapäiväkahvit: Aamupala: Sämpylöitä, levi­tettä, salaa­tin­lehtiä, paprikaa, tomaattia, kurkkua, juustoa, kinkkua, tuo­re­mehua, kahvia/​teetä. 
   TAI
  Iltapäivä kahvit:
  kahvia, teetä ja makea kahvileipä
 • Tarvaspään kokous­lounas
  ker­mainen lohi­keitto (tai päivän kas­vis­keitto) ja viher­sa­laattia tai ruo­kaisa salaat­ti­bufet feta-, kana- ja vegaa­nista salaattia
 • Jäävettä tar­jolla koko päivän ajan
 • Mini­mi­ve­loitus 10 hlöä.

Tarvaspään kokouslounas vaihtoehdot:

Ryh­mille valitaan yksi lou­nas­vaih­toehto alla ole­vista vaih­toeh­doista.
Huo­mioimme menussa etu­käteen ilmoi­tetut erikoisruokavaliot.

Ker­mainen lohi­keitto (tai päivän kas­vis­keitto) ja viher­sa­laattia tai
Ruo­kaisa salaat­ti­buffet: feta-, kana- ja vegaa­nista salaattia

Talon lei­pä­va­li­koima

Iltapäivä kahvi, tee ja makea kah­vi­leipä
Jäävettä tar­jolla koko päivän ajan

Kokous­päi­vissä mini­mi­ve­loitus on 10 hlöä.


Erityisruokavaliot ja lopullinen henkilömäärä

Lopul­linen henkilömäärä ja tieto eri­tyis­ruo­ka­va­lioista tulee toi­mittaa kir­jal­li­sesti viimeistään 7 arkipäivää ennen tilaisuutta.

Varausehdot
Lisätunnit etukäteen ilmoit­ta­matta 200 € /​h.
Varauksen vah­vis­ta­misen yhtey­dessä mak­setaan 400 €:n varaus­maksu, joka hyvitetään koko­nai­suu­dessaan laskun lop­pusum­masta. Mikäli tilaus peruuntuu asiakkaan toi­mesta, varaus­maksua ei palauteta. Lisäksi veloi­tetaan peruu­tus­kuluja seu­raa­vasti (varaus­maksu vähennetään sum­masta):
- peruutus 13 – 7 vrk ennen tilai­suutta 20 %
- peruutus 6 – 3 vrk ennen tilai­suutta 40 %
- peruutus 2 - 0 vrk ennen tilai­suutta tai peruut­ta­matta jättäminen 100 %
Las­ku­tuslisä 5 €. Hinnat sisältäen alv 14 / 24 %.

Peruutus ehdot jos tilaisuus jou­dutaan perumaan viran­omaisten antamien rajoi­tusten vuoksi.
Jos tilaisuus jou­dutaan perumaan viran­omaisten antamien rajoi­tusten vuoksi esim koro­na­ra­joi­tusten vuoksi, ei peruu­tuk­sesta tule asiak­kaalle kus­tan­nuksia.
Jos tilaisuus perutaan asiakkaan toi­mesta (ilman, että olisi viran­omais­ra­joi­tuksia) nou­da­tamme hin­nas­tomme mukaisia peruutusehtoja.

Yhdistä kokouspäivään tutustuminen museoon tai taideluento tai molemmat

Kokouspäivän, museokierroksen ja taideluentojen yhdistelmä -paketit

Museo­kier­rokset ja luennot
Opas­tettu museo­kierros 19 €/​hlö (kesto 45 min)
Tai­de­luento + opas­tettu kierros 32 €/​hlö (kesto 45 + 45 min, minimi 10 hlöä)

Tai­de­luento, ilman opas­tettua museo­kier­rosta 270 € (kesto 45 min).

Tai­de­luento vaih­toehdot:
Akseli Gallen-Kallela ja luovuus
Katsaus Akseli Gallen-Kal­lelan taiteeseen

Museo­kierros ja kokous­pa­ketti -yhdis­telmät
Opas­tettu museo­kierros + puo­len­päivän kokous­pa­ketti 64 €/​hlö
Opas­tettu museo­kierros + kokopäivän kokous­pa­ketti 79 €/​hlö
Tai­de­luento + opas­tettu kierros + puo­len­päivän kokous­pa­ketti 77 €
Tai­de­luento + opas­tettu kierros + koko­päivän kokous­pa­ketti 92 €

Ryh­mäkoot
Kokoukset 10 – 40 hlöä
Museo­kier­rokset min 10 hlöä
Tai­de­luennot 10 – 40 hlöä
Yksi­tyis­ti­lai­suudet 20 – 80 hlöä

Tie­dus­telut ja varaukset
info.​tarvaspaa@​gmail.​com

Lisä­tie­dus­telut museo­käyntiin liittyen
info@​gallen-​kallela.​fi

Jätä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous tar­joi­luista, juh­la­ti­lasta tai juhla- tai kokous­pa­ke­tista Akseli Gallen-Kal­lelan museon piha­pii­rissä sijait­se­vassa Tar­vaspää Cafe Zoce­riassa! Tällä lomak­keella voit pyytää tar­jouksen tai olla meihin yhtey­dessä. Halu­tessasi voit täyttää myös yksi­tyis­koh­tai­semman tar­jous­pyyn­tö­lo­makkeen alla näky­västä painikkeesta.

Cafe Zocerian hen­ki­lö­kunta vastaa mie­lellään kaikkiin mieltäsi askar­rut­taviin kysymyksiin.

Varausehdot:
Eri­tyis­ruo­ka­valiot ja lopul­linen hen­ki­lö­määrä.
Lopul­linen hen­ki­lö­määrä ja tieto eri­tyis­ruo­ka­va­lioista tulee toi­mittaa kir­jal­li­sesti e-mai­lilla vii­meistään 7 arki­päivää ennen tilaisuutta.

Peruu­tus­kuluja veloi­tetaan seu­raa­vasti:
- peruutus 13 – 7 vrk ennen tilai­suutta veloi­tetaan 20 % tilai­suuden hin­nasta.
- peruutus 6 – 3 vrk ennen tilai­suutta veloi­tetaan 40 % tilai­suuden hin­nasta.
- peruutus 2 - 0 vrk ennen tilai­suutta tai peruut­ta­matta jät­tä­minen veloi­tetaan 100 % tilai­suuden hinnasta.

Las­ku­tuslisä 5 €. Hinnat sisältäen alv 14 / 24 %.

Cafe Zocerian hen­ki­lö­kunta vastaa mie­lellään kaikkiin mieltäsi askar­rut­taviin kysymyksiin.

Täytä tiedot ja jätä tarjouspyyntö!

Henkilökohtaiset tiedot
Yrityksen tiedot
Tilaisuuden ajankohta
Muut tiedot

Tar­vaspää Cafe Zoceria
info.​tarvaspaa@​gmail.​com

Soita 000 000 0000