Tarvaspää Cafe Zoceria
yksityistilaisuudet ja juhlat

Upeat puitteet inspiroivaan kokouspäivään

Tarvaspää Cafe Zoceria tarjoaa upeat puitteet ins­pi­roivaan kokouspäivään. His­to­rial­linen ja kodikas museomiljöö.
Kokous­pa­ketit 10 – 40 hen­gelle. Pie­nem­mille ryh­mille eril­lisen sopi­muksen mukaan.

Koko päivän kokouspaketti (ma-pe)
55 € / hlö

 • Tila­vuokra 8 tuntia
 • Video­tykki, val­ko­kangas, fläppitaulu
 • Mak­suton Wi-Fi
 • Aamupala: kahvia, teetä, tuo­re­mehua ja täytetty sämpylä
 • Tarvaspään kokous­lounas
  ker­mainen lohi­keitto (tai päivän kas­vis­keitto) ja viher­sa­laattia tai ruo­kaisa salaatti feta-, kana- tai lämminsavulohi
 • Iltapäivä kahvi, tee ja makea kahvileipä
 • Jäävettä tar­jolla koko päivän ajan
 • Mini­mi­ve­loitus 10 hlöä.

Puolen päivän kokouspaketti (ma-pe)
38 € /​hlö

 • Tila­vuokra 4 tuntia
 • Video­tykki, val­ko­kangas, fläppitaulu
 • Mak­suton Wi-Fi
 • Aamupala tai iltapäiväkahvit: Aamupala: kahvia, teetä, tuo­re­mehua ja täytetty sämpylä TAI
  Iltapäivä kahvit:
  kahvia, teetä ja makea kahvileipä
 • Tarvaspään kokous­lounas
  ker­mainen lohi­keitto (tai päivän kas­vis­keitto) ja viher­sa­laattia tai ruo­kaisa salaatti feta-, kana- tai lämminsavulohi
 • Jäävettä tar­jolla koko päivän ajan
 • Mini­mi­ve­loitus 10 hlöä.

Tarvaspään kokouslounas vaihtoehdot:

Ryh­mille valitaan yksi lou­nas­vaih­toehto alla ole­vista vaih­toeh­doista.
Huo­mioimme menussa etu­käteen ilmoi­tetut erikoisruokavaliot.

Ker­mainen lohi­keitto (tai päivän kas­vis­keitto) ja viher­sa­laattia tai
Ruo­kaisa salaatti feta-, kana- tai lämminsavulohi

Iltapäivä kahvi, tee ja makea kah­vi­leipä
Jäävettä tar­jolla koko päivän ajan

Kokous­päi­vissä mini­mi­ve­loitus on 10 hlöä.

Yhdistä kokouspäivään tutustuminen museoon tai taideluento tai molemmat

Kokouspäivän, museokierroksen ja taideluentojen yhdistelmä -paketit

Museo­kier­rokset ja luennot
Opas­tettu museo­kierros 15 €/​hlö (kesto 45 min)
Tai­de­luento + opas­tettu kierros 30 €/​hlö (kesto 45 + 45 min)
Tai­de­luento vaih­toehdot:
Akseli Gallen-Kallela ja luovuus
Katsaus Akseli Gallen-Kal­lelan taiteeseen

Museo­kierros ja kokous­pa­ketti -yhdis­telmät
Opas­tettu museo­kierros + puo­len­päivän kokous­pa­ketti 53€/hlö
Opas­tettu museo­kierros + kokopäivän kokous­pa­ketti 70 €/​hlö
Tai­de­luento + opas­tettu kierros + puo­len­päivän kokous­pa­ketti 68 €
Tai­de­luento + opas­tettu kierros + koko­päivän kokous­pa­ketti 85 €

Ryh­mäkoot
Kokoukset 10 – 40 hlöä
Museo­kier­rokset min 10 hlöä
Tai­de­luennot 10 – 40 hlöä
Yksi­tyis­ti­lai­suudet 20 – 80 hlöä

Tie­dus­telut ja varaukset
info.​tarvaspaa@​gmail.​com

Lisä­tie­dus­telut museo­käyntiin liittyen
info@​gallen-​kallela.​fi

Jätä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous tar­joi­luista, juh­la­ti­lasta tai juhla- tai kokous­pa­ke­tista Akseli Gallen-Kal­lelan museon piha­pii­rissä sijait­se­vassa Tar­vaspää Cafe Zoce­riassa! Tällä lomak­keella voit pyytää tar­jouksen tai olla meihin yhtey­dessä. Halu­tessasi voit täyttää myös yksi­tyis­koh­tai­semman tar­jous­pyyn­tö­lo­makkeen alla näky­västä painikkeesta.

Cafe Zocerian hen­ki­lö­kunta vastaa mie­lellään kaikkiin mieltäsi askar­rut­taviin kysymyksiin.

Täytä tiedot ja jätä tarjouspyyntö!

Henkilökohtaiset tiedot
Yrityksen tiedot
Tilaisuuden ajankohta
Muut tiedot

Varaustilanne

Tar­vaspää Cafe Zoceria
info.​tarvaspaa@​gmail.​com