ryhmälounaat ja kahvittelut

Tarjoamme arkipäivinä aukioloaikoinamme ryhmille lounaspakettia: Pöytävaraus ryhmille 1 h (min 10 hlöä) .
Ryhmille valitaan yksi menu koko ryhmälle.

Ryhmälounas I

Ker­maista lohi­keittoa (tai päivän kas­vis­keitto)
Poi­ka­luodon limppua
Kahvia/​teetä
16,50 €

Ryhmälounas II

Ker­maista lohi­keittoa (tai päivän kas­vis­keitto) Poi­ka­luodon limppua
Mar­ja­pii­rakkaa ja vanil­ja­kas­ti­ketta ja kahvia/​teetä
20,50 €

Ryhmälounas III

Ruo­kaisa salaatti buffet.
Feta-, kana-, ja vegaa­nista salaattia
Talon leipävalikoima
Kahvia/​teetä
23 €

Ryhmälounas IV

Ruo­kaisa salaatti buffet.

Feta-, kana- ja vegaa­nista salaattia

Talon leipävalikoima

Mar­ja­pii­rakkaa ja vanil­ja­kas­ti­ketta ja kahvia/​teetä

27 €

Kahvittelu I

Kahvia/​teetä

Valitse yksi täyte vaih­toehto alla mai­ni­tuista vaihtoehdoista:

Lohi-, liha- tai kaa­li­pii­rakka
14 €

Kahvittelu II

Kahvia/​teetä
Mus­tikka-vadel­ma­pii­rakkaa vanil­ja­kas­tik­keella
10€

Kahvittelu IV

Täy­te­kakkua
Kahvia/​teetä
5 € kahvi/​tee + kakun hinta

KAK­KUJEN HINNAT:

10 hlön kakku = 85 € 

20 hlön kakku = 170 € 

30 hlön kakku = 255 € 

40 hlön kakku = 340 €

Kak­ku­va­linta ja osal­lis­tu­ja­määrä kak­ku­kah­veille tulee vah­vistaa vii­meistään 7 arki­päivää ennen tilaisuutta

Kak­ku­vaih­toehdot
Tarjous sisältää yhtä laatua kakkua
perin­teiset täytekakut:
man­sik­ka­kerma, - vadel­ma­kerma-, mus­tik­ka­kerma- tai suklaa­kakku juus­to­kakut:
mango-passion, kunin­gatar tai raparperi-man­sikka
tai vegaa­ninen suklaat­ryf­fe­li­kakku G, L
Huo­mioimme menussa noin 1 viikko etu­käteen ilmoi­tetut  taval­li­simmat erikoisruokavaliot.

Kuo­hu­viiniä 8 € 12 cl
Alko­ho­lilla tai ilman
vieraat voivat valita paikan päällä kumpaa ottavat

Jätä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous ryh­mä­lou­naasta- tai kokous­pa­ke­tista Akseli Gallen-Kal­lelan museon piha­pii­rissä sijait­se­vassa Tar­vaspää Cafe Zoce­riassa! Tällä lomak­keella voit pyytää tar­jouksen tai olla meihin yhtey­dessä. Halu­tessasi voit täyttää myös yksi­tyis­koh­tai­semman tar­jous­pyyn­tö­lo­makkeen alla näky­västä painikkeesta.

Cafe Zocerian hen­ki­lö­kunta vastaa mie­lellään kaikkiin mieltäsi askar­rut­taviin kysymyksiin.

Varausehdot:
Eri­tyis­ruo­ka­valiot ja lopul­linen hen­ki­lö­määrä.
Lopul­linen hen­ki­lö­määrä ja tieto eri­tyis­ruo­ka­va­lioista tulee toi­mittaa kir­jal­li­sesti e-mai­lilla vii­meistään 7 arki­päivää ennen tilaisuutta.

Peruu­tus­kuluja veloi­tetaan seu­raa­vasti:
- peruutus 13 – 7 vrk ennen tilai­suutta veloi­tetaan 20 % tilai­suuden hin­nasta.
- peruutus 6 – 3 vrk ennen tilai­suutta veloi­tetaan 40 % tilai­suuden hin­nasta.
- peruutus 2 - 0 vrk ennen tilai­suutta tai peruut­ta­matta jät­tä­minen veloi­tetaan 100 % tilai­suuden hinnasta.

Las­ku­tuslisä 5 €. Hinnat sisältäen alv 14 / 24 %.

Täytä tiedot ja jätä tarjouspyyntö!

Henkilökohtaiset tiedot
Yrityksen tiedot
Tilaisuuden ajankohta
Muut tiedot

Tar­vaspää Cafe Zoceria
info.​tarvaspaa@​gmail.​com

Soita 000 000 0000