Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Cafe Zoceria Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Cafe Zoceria Oy
Y-tunnus: 2679302-9
Osoite: Kihokkiniitty 7
Postinumero: 02970
Postitoimipaikka: ESPOO
Puhelinnumero: 0403513808
Sähköpostiosoite: info.cafezoceria(at)gmail.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Joa Koivunotko

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Cafe Zoceria Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Tilausten käsittely ja toimitus
  • Laskutus- ja maksuliikenne
  • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
  • Markkinointi

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja ei hankita viranomaisen pitämistä rekistereistä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Cafe Zoceria Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

  • Henkilön nimi
  • Yrityksen nimi ja tunnus
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Kirjanpidolle (Talenom) luovutetaan tietoja.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Cafe Zoceria Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Cafe Zoceria Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.